Tên thủ tục Thẩm định bản vẽ thiết kế thi công - Tổng dự toán công trình
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Lĩnh vực Xây dựng - Quản lý đô thị

Nội dung

Chi tiết tài liệu:

Thẩm định bản vẽ thiết kế thi công - Tổng dự toán công trình

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Chủ đầu tư tổ chức thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình, trường hợp cần thiết thì có thể thuê tư vấn thẩm tra để làm cơ sở cho việc thẩm định. Hồ sơ được giao cho cơ quan chuyên môn là Phòng Công Thương trực thuộc chủ đầu tư tiếp nhận toàn bộ hồ sơ để thẩm định. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

Bước 3: Công chức phòng Công Thương người được giao nhiệm vụ nhận hồ sơ tiếp nhận và có trách nhiệm: Tổ chức thẩm định hồ sơ theo quy định, xem hồ sơ có đủ điều kiện thẩm định hoặc từ chối thẩm định.

Bước 4: Trình tự thẩm định: Kiểm tra tính phù hợp trình tự các bước thực hiện của dự án, năng lực nhà thầu thực hiện khảo sát thiết kế và lập dự toán công trình, kiểm tra nội dung hồ sơ, địa điểm xây dựng công trình, quy mô xây dựng, công suất, các thông số kỹ thuật chủ yếu công trình, tính phù hợp nội dung thiết kế có phù hợp với quy chuẩn tiêu chuẩn được áp dụng về xây dựng, môi trường, phòng chống cháy nổ, ... Kiểm tra sự hợp lý của giải pháp thiết kế, giải pháp cấu tạo và đánh giá mức độ an toàn của công trình. Kiểm tra việc áp dụng định mức, đơn giá, chế độ, chính sách và các khoản mục chi phí theo quy định tính trong dự toán. Sự phù hợp khối lượng xây dựng tính từ thiết kế với khối lượng tính trong dự toán.  Kết quả thẩm định hồ sơ thiết kế - Dự toán công trình được phòng Công Thương báo cáo kết quả thẩm định bằng văn bản trước khi trình thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần hồ sơ: Chủ trương đầu tư xây dựng công trình. Hợp đồng tư vấn khảo sát thiết kế. Đề cương nhiệm vụ khảo sát thiết kế (nếu có). Báo cáo khảo sát (nếu có). Biên bản nghiệm thu khối lượng khảo sát thiết kế. Hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công công trình. Hồ sơ tổng dự toán công trình. Giấy tờ về quyền sử dụng đất. Tờ trình đề nghị thẩm định (theo mẫu). Các văn bản khác có liên quan. Số lượng hồ sơ 08 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính huyện, thị xã, thành phố.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Kết quả thẩm định thiết kế bảng vẽ thi công và dự toán công trình (Phụ lục số 4); Tờ trình thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình (Phụ lục số 5) ban hành kèm theo Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ Xây Dựng V/v hướng dẫn một số nội dung về: Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính Phủ.

h) Lệ phí (nếu có): Có  Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài Chính hướng dẫn chế độ thu nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư.

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo kết quả thẩm định.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 của Chính phủ ban hành quy chế quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định số 112/2006NĐ-CP  ngày 29/09/2006 của Chính phủ V/v sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005của Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Thông tư 12/2005/BXD ngày 15/07/2005 của Bộ trưởng Bộ xây dựng Hướng dẫn một số nội dung về Quản lý chất lượng công trình xây dựng và Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân  trong hoạt động xây dựng;

- Thông tư 02/2007/BXD ngày 04/02/2007 của Bộ trưởng Bộ xây dựng Hướng dẫn một số nội dung về lập , thẩm định , phê duyệt dự án đầu tư  xây dựng công trình ; giấy phép xây dựng & tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại nghị định số 16/2005/NĐ-CP và nghị định số112/NĐ-CP;

- Quyết định số 33/2007/QĐ-UBND ngày 05/09/2007 của UBND tỉnh Đắk Lắk V/v Phân cấp ủy quyền quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Download Biểu mẫu đính kèm

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Banner Quảng cáo

   
 
 

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn