Tên thủ tục Cấp lại, cấp đổi, xác nhận thay đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Lĩnh vực Xây dựng - Quản lý đô thị

Nội dung

Chi tiết tài liệu:

Cấp lại, cấp đổi, xác nhận thay đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người đề nghị cấp Giấy chứng nhận nộp hồ sơ và lệ phí cấp giấy tại cơ quan quản lý nhà ở cấp huyện, thị xã, thành phố. Nếu là nhà ở tại nông thôn thì có thể nộp hồ sơ tại UBND xã, phường, thị trấn, UBND xã, phường, thị trấn sẽ chuyển hồ sơ lên cơ quan quản lý nhà ở huyện, thị xã, thành phố. Trong trường hợp hồ sơ chưa đủ giấy tờ theo quy định thì người tiếp nhận hồ sơ phải hướng dẫn cụ thể để bổ sung hồ sơ.
Bước 2: Cơ quan quản lý nhà ở huyện, thị xã, thành phố xem xét, nếu đủ điều kiện thì làm thủ trình UBND huyện, thị xã, thành phố ký Giấy chứng nhận và thông báo cho chủ nhà nộp các nghĩa vụ tài chính theo quy định. Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận thì phải có thông báo và trả lại lệ phí cấp Giấy cho người nộp hồ sơ. Nếu UBND xã, phường, thị trấn nhận hồ sơ thì cơ quan quản lý nhà chuyển cho UBND xã, phường, thị trấn để thông báo có người nộp hồ sơ biết lý do không được cấp Giấy chứng nhận

Bước 3: Chủ nhà đi nộp các khoản thuế theo quy định và chuyển biên lai thuế cho cơ quan thụ lý hồ sơ.
Bước 4: Chủ nhà nộp lại giấy tờ gốc về sở hữu nhà ở, ký nhận vào Sổ đăng ký sở hữu và nhận Giấy chứng nhận tại cơ quan quản lý nhà ở  huyện, thị xã, thành phố. Nếu chủ sở hữu đã nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận tại UBND xã, phường, thị trấn thì nhận Giấy chứng nhận và nộp giấy tờ gốc về sở hữu nhà ở tại UBND xã, phường, thị trấn để chuyển cho cơ quan quản lý nhà ở lưu. Nếu chủ sở hữu uỷ quyền cho người khác đi nhận thay thì phải có Giấy uỷ quyền có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:  Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi, xác nhận thay đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.( theo phụ lục số II, III Thông tư 05/2006/TT-BXD). Giấy xác nhận về việc mất giấy của cơ quan công an cấp xã nơi mất giấy. Các trường hợp mất giấy do không phải thiên tai hoả hoạn thì phải có giấy chứng minh đã đăng tin trên phương tiện thông tin đại chúng một lần tại địa phương hoặc giấy xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn về việc đã niêm yết thông báo mất giấy tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn trong thời hạn 10 ngày làm việc. Đối với các Giấy chứng nhận bị hư hỏng, rách hoặc đã ghi hết trang xác nhận thay đổi, khi đề nghị cấp đổi phải có Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cũ. Đối với các Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đã được cấp theo quy định trong quá trình sử dụng nếu có sự thay đổi về diện tích, tầng cao, kết cấu chính của nhà ở hoặc tách, nhập thửa đất khi đề nghị xác nhận thay đổi phải có Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cũ và bản kê khai những nội dung thay đổi. Trừ những trường hợp đơn đề nghị xác nhận thay đổi đã có kê khai những nội dung thay đổi đó.

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc đối với hồ sơ cấp lại và 10 ngày làm việc đối với hồ sơ cấp đổi và xác nhận thay đổi kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

đ)  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Công thương huyện, thị xã, thành phố.

e)  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

g)  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Đơn đề nghị cấp đổi cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (Phụ lục số 2). Đơn đề nghị xác nhận thay đổi (Phụ lục số 3).

h) Lệ phí (nếu có): Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở 20.000đồng/giấy.

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

l)  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003.

- Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003.

- Luật nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005.

- Nghị định số 90/2006/NĐ-CP, ngày 06/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật nhà ở.

- Thông tư số 05/2006/TT-BXD, ngày 01/11/2006 của Bộ Xây dựng  hướng dẫn một số nội dung Nghị định số: 90/2006/NĐ-CP, ngày 06/11/2006 của Chính phủ.

- Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND ngày 22/5/2007 của UBND tỉnh Đăk Lăk về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk.

Download Biểu mẫu đính kèm

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Banner Quảng cáo

   
 
 

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn