Tên thủ tục Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổi
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Lĩnh vực Tư pháp

Nội dung

Chi tiết tài liệu

Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổi

a) Trình tự thực hiện:

       Bước 1: Cá nhân công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

       Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc phòng Tư pháp huyện, thị xã, thành phố. Khi người yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính phải nộp tờ khai (theo mẫu quy định) như sau: Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng Từ 7h30 đến 11h; Buổi chiều từ 13h30 đến 16h30 hàng tuần (trừ ngày lễ nghỉ).

       Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả thuộc phòng Tư pháp huyện, thị xã, thành phố theo bước sau:  Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí. Người đi đăng ký đem phiếu đến nộp tiền tại bộ phận tài vụ (hoặc tại chỗ). Công chức trả kết quả yêu cầu người đi đăng ký hộ tịch  ký nhận Quyết định cho phép thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác đinh lại dân tộc, xác định lại giới tính cho người chưa thành niên hoặc người mất năng lực hành vi dân sự được thực hiện theo yêu cầu của cha, mẹ hoặc người giám hộ).

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần hồ sơ: Tờ khai (Theo mẫu quy định); Bản chính giấy khai sinh của người cần thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính; Các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (trường hợp xác định lại giới tính, thì văn bản kết luận của tổ chức y tế đã tiến hành can thiệp để xác định lại giới tính là căn cứ cho việc xác định lại giới tính). Số lượng hồ sơ 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: không quá 05 ngày làm việc.

đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tư pháp huyện, thị xã, thành phố.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính: Mẫu STP/HT-2006-TĐCC.1.

h) Lệ phí (nếu có): 25.000đ/ trường hợp.

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.                            

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Để được thay đổi hộ tịch: Có lý do chính đáng theo quy định của Bộ luật dân sự cụ thể như sau: Theo yêu cầu của người có họ, tên mà việc sử dụng họ tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình mà gia đình, đến danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp của người đó; Theo yêu cầu của cha mẹ nuôi về việc thay đổi họ, tên cho con nuôi, hoặc thi người con nuôi thôi không nhận con nuôi và người này hoặc cha, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại ho, tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt; Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ con; Thay đổi họ cho con từ họ cha sang họ mẹ hoặc ngược lại; Thay đổi họ, tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình; Thay đổi họ, tên của người được xác đinh lại giới tính; Các trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

l)  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  - Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và  quản lý hộ tịch;

  - Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ trưởng Bộ tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký va quản lý hộ tịch;

  - Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006 của Bộ tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch (đính kèm văn bản;

  - Quyết định số 26/2007/QĐ-UBND ngày 13/8/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định mức thu; chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh, Quyết định này có hiệu lực từ ngày 23/8/2007.

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Banner Quảng cáo

   
 
 

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn