Tên thủ tục
Cấp thực hiện Lĩnh vực

Hiển thị 21 - 40 of 286 kết quả.
của 15
STT Tên thủ tục Cấp thực hiện Lĩnh vực
21 Xác nhận đơn xin cấp đất ở Cấp Xã - Thị trấn Tài nguyên môi trường
22 Xác nhận đơn điều chỉnh diện tích đất ở Cấp Xã - Thị trấn Tài nguyên môi trường
23 Xác nhận đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Cấp Xã - Thị trấn Tài nguyên môi trường
24 Xác nhận đơn chuyển đổi mục đích sử dụng đất Cấp Xã - Thị trấn Tài nguyên môi trường
25 Xác nhận đơn cho người đăng ký đi tu Cấp Xã - Thị trấn Tôn giáo - Thi đua khen thưởng
26 Xác nhận đất k có tranh chấp, không vi phạm quy hoạch Cấp Xã - Thị trấn Tài nguyên môi trường
27 Xác định đơn xin cấp đất ở Cấp Xã - Thị trấn Tài nguyên môi trường
28 Tuyển dụng viên chức ngành giáo dục Cấp Huyện Giáo dục - Đào tạo
29 Tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình Cấp Huyện Xây dựng - Quản lý đô thị
30 Tiêu hủy tang vật; thu hồi quyết định thi hành án; Ủy thác thi hành án Cấp Huyện Thi hành án
31 Tiếp nhận thông báo việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo Cấp Huyện Tôn giáo - Thi đua khen thưởng
32 Tiếp nhận thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc nhà tu hành Cấp Huyện Tôn giáo - Thi đua khen thưởng
33 Tiếp nhận người nghiện ma túy, người bán dâm không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tạm thời tại Trung tâm Cấp Huyện Lao động Thương binh và Xã hội
34 Tiếp nhận người nghiện ma túy, người bán dâm không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tạm thời tại Trung tâm Cấp Huyện Lao động Thương binh và Xã hội
35 Tiếp nhận hồ sơ người có công chuyển đến Cấp Huyện Lao động Thương binh và Xã hội
36 Tiếp nhận đơn thư về đất đai Cấp Xã - Thị trấn Tài nguyên môi trường
37 Thủ tục xử lý tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước Cấp Huyện Xây dựng - Quản lý đô thị
38 Thủ tục xử lý đơn thư Cấp Xã - Thị trấn Khiếu nại tố cáo
39 Thủ tục xử lý đơn thư Cấp Huyện Khiếu nại tố cáo
40 Thủ tục xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất Cấp Huyện Tài nguyên môi trường
Hiển thị 21 - 40 of 286 kết quả.
của 15

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Banner Quảng cáo

   
 
 

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn