Tên thủ tục Xác nhận đơn xin khai thác cây lấy gỗ của hộ gia đình
Cấp thực hiện Cấp Xã - Thị trấn
Lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Nội dung

Chi tiết tài liệu

Xác nhận đơn xin khai thác cây lấy gỗ của hộ gia đình

a) Trình tự thực hiện:

   Bước 1: Công dân có đơn xin khai thác lấy gỗ trong vườn do gia đình tự trồng, nộp đơn tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Văn phòng UBND xã, phường, thị trấn. Cán bộ tiếp nhận đơn và hẹn thời gian giải quyết.

   Bước 2: Cán bộ được phân công giải quyết đi kiểm tra thực tế tại nơi có cây. Nếu đúng, xác nhận và trình lãnh đạo phê duyệt.

   Bước 3: Trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Văn phòng UBND xã, phường, thị trấn.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Đơn xin khai thác cây của gia đình; Số lượng hồ sơ 02 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 01 ngày.

đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND xã, phường, thị trấn.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Không.

h) Lệ phí (nếu có): Không.

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận vào đơn xin khai thác cây lấy gỗ.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Không có quy định cụ thể. 

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Banner Quảng cáo

   
 
 

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn