Tên thủ tục Xác nhận đơn xin điều chỉnh diện tích đất ở
Cấp thực hiện Cấp Xã - Thị trấn
Lĩnh vực Tài nguyên môi trường

Nội dung

Chi tiết tài liệu

Xác nhận đơn xin điều chỉnh diện tích đất ở

a) Trình tự thực hiện:

   Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

   Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND xã, phường, thị trấn. Khi đến nộp hồ sơ cá nhân phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đây đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.  Trường hợp thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại, bổ sung kịp thời. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7h30 đến 11h00 sáng thứ ba cho đến sáng thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ nghỉ).

   Bước 3: Nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc được giải quyết theo các bước sau: Cán bộ Địa chính xem xét, đối chiếu với quy hoạch sử dụng đất,  nguồn gốc sử dụng đất, tình trạng tranh chấp đất đai đối với thửa đất, sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, kiểm tra diện tích đất ở đã được cấp. Lập tờ trình về việc điều chỉnh diện tích đất ở. Thời gian trả kết quả từ 14h00 đến 16h30 chiều thứ 2, 4 và thứ sáu hàng tuần.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Đơn xin điều chỉnh diện tích đất ở (hộ gia đình, cá nhân tự soạn); Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các giấy tờ liên quan; Số lượng hồ sơ 02 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 02 ngày.

đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND xã, phường, thị trấn.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) : Không.

h) Lệ phí (nếu có): Không.

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận vào đơn.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

   - Luật đất đai ngày 26/11/2003.

   - Nghị định số 181/2004/NĐ-CP, ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai.

   - Nghị định số  84/2007/NĐ-CP, ngày 25/5/2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.

   - Quyết định số 32/2007QĐ-UBND ngày 24/08/2007 Ban hành Quy định hạn mức đất ở; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp nuôi trồng thủy sản; hạn mức công nhận đất ở đối với các trường hợp thửa đất có vườn, ao cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Banner Quảng cáo

   
 
 

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn