Tên thủ tục Xác nhận thay đổi về các vấn đề địa chính
Cấp thực hiện Cấp Xã - Thị trấn
Lĩnh vực Tài nguyên môi trường

Nội dung

Chi tiết tài liệu:

Xác nhận thay đổi về các vấn đề địa chính

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc UBND xã, phường, thị trấn. Khi đến nộp hồ sơ cá nhân phải xuất trình giấy CMND. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đây đủ, hợp lệ thì viết giấy nhận hồ sơ cho người nộp. Trường hợp thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại, bổ sung kịp thời. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7h30 đến 11h00 sáng thứ ba cho đến sáng thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ nghỉ).

Bước 3. Nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc UBND xã, phường, thị trấn theo các bước sau: Cán bộ địa chính có trách nhiệm xác minh tình trạng sử dụng, tranh chấp nhà, đất, nguồn gốc đất, đối chiếu với quy hoạch sử dụng đất, sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và sự thay đổi về các vấn đề địa chính. Lập biên bản xác minh, tham mưu cho UBND xã, phường, thị trấn xác nhận.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Đơn đề nghị xác nhận thay đổi về các vấn đề địa chính; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở hoặc một trong các giấy tờ thuộc khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật đất đai hoặc các giấy tờ có liên quan; Số lượng hồ sơ 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết:  Trong ngày làm việc.

đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND xã, phường, thị trấn.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Không.

h) Lệ phí (nếu có): Không.

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật đất đai 2003 ngày 26/11/2003.

- Nghị định 181/2004/NĐCP ngày 29/10/2004 của chính phủ về thi hành Luật đất đai.

- Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT/BTP-BTNMT ngày 15/07/2008 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về tài nguyên môi trường thuộc ủy ban các cấp.

Download Biểu mẫu đính kèm

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Banner Quảng cáo

   
 
 

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn