Tên thủ tục Xác nhận hồ sơ chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp
Cấp thực hiện Cấp Xã - Thị trấn
Lĩnh vực Tài nguyên môi trường

Nội dung

Chi tiết tài liệu:

Xác nhận hồ sơ chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Công dân đang sử dụng đất nhưng chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp phải nộp một số giấy tờ sau: Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Sổ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân và một số giấy tờ liên quan chứng minh mình là người được sử dụng đất hợp pháp.

Bước 2: Cán bộ Địa chính tiếp nhận, kiểm tra nếu đủ điều kiện thì trích lục thửa đất có ghi rõ diện tích là đất nông nghiệp, hoàn chỉnh hồ sơ. Trình Lãnh đạo UBND xã, phường, thị trấn ký và tổng hợp nộp về Văn phòng đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất huyện, thị xã, thành phố xem xét giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho công dân.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Sổ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân; Một số giấy tờ liên quan chứng minh mình là người được sử dụng đất hợp pháp; Tờ khai nộp tiền sử dụng đất nông nghiệp; Tờ khai nộp lệ phí trước bạ; Hồ sơ trích lục thửa đất; Danh sách công khai hồ sơ; Số lượng hồ sơ 03 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 07 ngày hoàn chỉnh hồ sơ và công khai danh sách 30 ngày nếu không có tranh chấp, khiếu kiện thì UBND xã, phường, thị trấn chuyển hồ sơ về Văn phòng đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất huyện, thị xã, thành phố.

đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND xã, phường, thị trấn.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Mẫu số 04a/ĐK); Tờ khai nộp tiền sử dụng đất (Mẫu số 01/TSDĐ); Tờ khai nộp lệ phí trước bạ (Mẫu số 01/LPTB).

h) Lệ phí (nếu có): Không.

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hoàn chỉnh, ký xác nhận và chuyển hồ sơ về Văn phòng đăng ký cấp quyền sử dụng đất huyện, thị xã, thành phố xem xét giải quyết.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật đất đai năm 2003, ngày 26/11/2003.

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP, ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai.

- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP, ngày 25/5/2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.

Download Biểu mẫu đính kèm

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Banner Quảng cáo

   
 
 

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn