Tên thủ tục Xác nhận tình trạng nhà, đất
Cấp thực hiện Cấp Xã - Thị trấn
Lĩnh vực Xây dựng

Nội dung

Chi tiết tài liệu:

Xác nhận tình trạng nhà, đất

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người yêu cầu xác nhận tình trạng nhà, đất chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ tại UBND xã, phường, thị trấn trong giờ hành chính vào các ngày làm việc trong tuần.

Bước 3: Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ tại UBND xã, phường, thị trấn trong giờ hành chính vào các ngày làm việc trong tuần. Nếu nộp hồ sơ vào cuối buổi làm việc buổi sáng thì nhận hồ sơ vào buổi chiều, nếu nộp hồ sơ vào cuối ngày làm việc thì nhận hồ sơ vào ngày làm việc tiếp theo.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gồm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Đơn xin xác nhận tình trạng nhà, đất trong trường hợp chưa có Giấy nhận quyền sử dụng đất (viết tay); Các giấy tờ liên quan đến việc xin xác nhận tình trạng nhà, đất ngoài Giấy nhận quyền sử dụng đất (nếu có).

d) Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc đối với vụ việc bình thường và 2 ngày làm việc đối với vụ việc phức tạp kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND xã, phường, thị trấn.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Không.

h) Lệ phí (nếu có): Không.

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định 197/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

- Thông tư ngày của Bộ Tài nguyên và môi trường hướng dẫn thi hành Nghị định 197/NĐ-CP ngày 03/12/2004.

Download Biểu mẫu đính kèm

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Banner Quảng cáo

   
 
 

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn