Tên thủ tục Xác nhận hồ sơ xin giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ nông thôn đã có quy họach
Cấp thực hiện Cấp Xã - Thị trấn
Lĩnh vực Xây dựng

Nội dung

Chi tiết tài liệu:

Xác nhận hồ sơ xin giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ nông thôn đã có quy họach

a) Trình tự thực hiện:

- Người xin cấp phép xây dựng nộp hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng đầy đủ theo quy định tại UBND xã, phường, thị trấn.

- Cán bộ địa chính xây dựng thẩm định hồ sơ đủ điều kiện thì trình hồ sơ lên chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn cấp phép.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Đơn xin cấp phép xây dựng theo quy hoạch; Bản vẽ thiết kế; Giấy tờ về đất; Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND xã, phường, thị trấn.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): không.

h) Lệ phí: Không.

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng năm 2003;

- Quyết định số 34/2007/QĐ-UBND ngày 5/9/2007 của UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành quy định về quy trình cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Download Biểu mẫu đính kèm

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Banner Quảng cáo

   
 
 

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn