Tên thủ tục Xét duyệt các đối tượng là người già cô đơn, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, người tàn tật, người tâm thần mãn tính, người nhiễm HIV/AIDS vào nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội

Nội dung

Chi tiết tài liệu:

Xét duyệt các đối tượng là người già cô đơn, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, người tàn tật, người tâm thần mãn tính, người nhiễm HIV/AIDS vào nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân công dân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ hợp lệ đúng theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Cán bộ công chức của phóng Lao động - Thương binh & Xã hội huyện,  thị xã, thành phố tiếp nhận hồ sơ theo trình tự quy định. Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn làm lại kịp thời. Hồ sơ gồm: Tờ đơn có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn.

Bước 3: Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội xem xét, thẩm định hồ sơ và đề nghị Sở Lao động - Thương và Xã hội tiếp nhận đối tượng.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần hồ sơ: Sơ yếu lý lịch. Văn bản xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền. Đơn xin đề nghị của đối tượng. Biên bản họp Hội đồng xét duyệt xã, phường, thị trấn. Văn bản đề nghị của huyện, thị xã, thành phố gửi cơ quan quản lý cơ sở bảo trợ xã hội. Số lượng hồ sơ 03 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Trong ngày.

đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội huyện, thị xã, thành phố.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Đơn xin vào cơ sở bảo trợ xã hội (Mẫu số 01); Biên bản họp Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội (Mẫu số 2).

h) Lệ phí (nếu có): Không.

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

l)  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính Phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;

- Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động -  Thương binh & Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP.

Download Biểu mẫu đính kèm

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Banner Quảng cáo

   
 
 

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn