Tên thủ tục Xét cấp lại sổ ưu đãi giáo dục cho học sinh sinh viên
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội

Nội dung

Chi tiết tài liệu:

Xét cấp lại sổ ưu đãi giáo dục cho học sinh sinh viên

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân đối tượng chuẩn bị hồ sơ đầy đủ hợp lệ đúng theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Cán bộ công chức của phóng Lao động - Thương binh & Xã hội huyện,  thị xã, thành phố tiếp nhận hồ sơ theo trình tự quy định. Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn làm lại kịp thời.

Bước 3: Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội huyện, thị xã, thành phố trình Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh xem xét cấp lại sổ.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần hồ sơ: Đơn của đối tượng được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận vào đơn. Giấy xác nhận của Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội huyện, thị xã, thành phố. Số lượng hồ sơ 03 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ hợp lệ.

đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Không.

h) Lệ phí (nếu có): Không.

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

l)  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư 07/2006/TT-BLĐTBXH 21/07/2006 của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Download Biểu mẫu đính kèm

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Banner Quảng cáo

   
 
 

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn