Tên thủ tục Xác nhận hồ sơ miễn giảm thuế sử dụng đất lần đầu
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội

Nội dung

Chi tiết tài liệu:

Xác nhận hồ sơ miễn giảm thuế sử dụng đất lần đầu

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân đối tượng chuẩn bị hồ sơ đầy đủ hợp lệ đúng theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Cán bộ công chức của phòng Lao động - Thương binh & Xã hội huyện,  thị xã, thành phố tiếp nhận hồ sơ theo trình tự quy định. Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn làm lại kịp thời. Hồ sơ gồm: Tờ đơn có xác nhận của UBND cấp xã, phường, thị trấn.

Bước 3: Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội xác nhận vào đơn; Chi Cục thuế huyện, thị xã, thành phố xem xét giải quyết.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần hồ sơ: Đơn xin miễn giảm. Số lượng hồ sơ 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Trong ngày.

đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội huyện, thị xã, thành phố.  

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Không.

h) Lệ phí (nếu có): Không.

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

l)  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư số 117/2004/TTBTC ngày 7/12/2004 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện nghị định 198/2004/NĐ-CP.

Download Biểu mẫu đính kèm

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Banner Quảng cáo

   
 
 

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn