Tên thủ tục Xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Lĩnh vực Tài nguyên môi trường

Nội dung

Chi tiết tài liệu:

Xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thị xã, thành phố.

Bước 2: Thời gian nhận hồ sơ: Vào các ngày làm việc hành chính trong tuần (từ thứ hai đến thứ sáu); trong giờ làm việc hành chính (sáng từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 phút). Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định thì phòng sẽ tiếp nhận và lập phiếu nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ chuyên môn của Phòng sẽ hướng dẫn bổ sung đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Thời gian trả kết quả: Vào các ngày làm việc hành chính trong tuần (từ thứ hai đến thứ sáu); trong giờ làm việc hành chính (sáng từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 phút).

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Tờ trình của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất trình Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố xét duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết;  Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết; Bản đồ hiện trạng sử dụng đất;  Bản đồ quy hoạch sử dụng đất chi tiết đối với trường hợp xét duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết. Số lượng hồ sơ: 10 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 28 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với quá trình thẩm tra, tổng hợp ý kiến thẩm định. 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với quá trình tham mưu cho UBND huyện, thị xã, thành phố xét duyệt.

đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thị xã, thành phố.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

g)  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): không.

h) Lệ phí (nếu có): Không

i)  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: phê duyệt.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Luật Đất đai năm 2003.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai năm 2003;

- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật đất đai;

- Thông tư số 30/2004/TT-BTNMT ngày 01/11/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường “V/v hướng dẫn lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất”.

Download Biểu mẫu đính kèm

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Banner Quảng cáo

   
 
 

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn