Tên thủ tục Xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với cá nhân
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Lĩnh vực Xây dựng - Quản lý đô thị

Nội dung

Chi tiết tài liệu:

Xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với cá nhân

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng tiếp nhận và trả hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (Phòng 1 cửa) thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố và nhận giấy biên nhận.

Bước 2: Phòng tiếp nhận và trả hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính vào sổ và chuyển đến phòng quản lý đô thị, phòng quản lý đô thị xử lý hồ sơ và chuyển Thông báo về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính cho Chi cục thuế.

Bước 3: Sau khi có thông báo của Chi cục thuế, cá nhân nhận thông báo thuế tại Phòng tiếp nhận và trả hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và nộp tiền tại kho bạc nhà nước.

Bước 4: Cá nhân nộp biên lai nộp tiền và bản chính giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở tại phòng Phòng tiếp nhận và trả hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính. Phòng quản lý đô thị chỉnh lý trên giấy chứng nhận và trình lãnh đạo phòng ký.b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Đơn đề nghị xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình, quyền sở hữu nhà ở (theo mẫu) do chủ đầu tư đứng đơn; Bản sao (có chứng thực) giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình, quyền sở hữu nhà ở; Trường hợp có thay đổi về công trình xây dựng, nhà ở hoặc đất ở (Bản sao có chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất, kèm theo trích lục từ bản đồ giải thửa hoặc hồ sơ kỹ thuật thửa đất theo qui định địa chính (nếu có); Hồ sơ hoàn công hoặc trích lục hoàn công gồm 02 bộ bản vẽ 01 bộ chính và 01 bộ sao có chứng thực); Tờ khai lệ phí trước bạ; Tờ khai thuế thu nhập cá nhân. Số lượng hồ sơ 02 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 40 ngày.

đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng quản lý đô thị huyện, thị xã, thành phố.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị xác nhận thay đổi (Phụ lục số 3) ban hành kèm theo Thông tư số 05/2006/TT-BXD ngày 01/11/2006 của Bộ xây dựng Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật nhà ở.

h) Lệ phí (nếu có): Không.             

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

l)  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật xây dựng ngày 26/11/2003;

- Nghị định số: 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật nhà ở;

- Thông tư 05/2006/TT-BXD, ngày 01/11/2006 của Bộ xây dựng Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật nhà ở;

- Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND ngày 22/5/2007 của UBND tỉnh Đăk Lăk V/việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận QSH nhà ở trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk.

Download Biểu mẫu đính kèm

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Banner Quảng cáo

   
 
 

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn