Tên thủ tục Xác nhận hoàn công công trình
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Lĩnh vực Xây dựng - Quản lý đô thị

Nội dung

Chi tiết tài liệu:

Xác nhận hoàn công công trình

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp đơn xin xác nhận hoàn công (kèm theo hồ sơ) tại Phòng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (Phòng 1 cửa) thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố.

Bước 2: Phòng quản lý đô thị kiểm tra hồ sơ và trình lãnh đạo phòng phê duyệt.

Bước 3: Vào sổ lưu và chuyển kết quả về Phòng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trả cho tổ chức, cá nhân.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Giấy báo kiểm tra công trình hoàn thành; Bản sao (có chứng thực) Giấy phép xây dựng kèm theo bản vẽ hoàn công; Biên lai thuế xây dựng. Số lượng hồ sơ 02 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày.

đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng quản lý đô thị huyện, thị xã, thành phố.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Tổ chức cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : Không.

h) Lệ phí (nếu có): Lệ phí xác nhận hoàn công công trình: 50.000đồng/công trình.

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật xây dựng ngày 26/11/2003;

- Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 của Chính phủ “Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình”;

- Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 16/2005/NĐ-CP;

- Thông tư số  09/2005/TT-BXD, ngày 06/5/2005 của Bộ xây dựng Hướng dẫn một số nội dung về cấp Giấy phép xây dựng quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005;

- Quyết định số 34/2007/QĐ-UBND, ngày 05/9/2007 của UBND tỉnh Đắk Lắk Ban hành quy định về quy trình cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Download Biểu mẫu đính kèm

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Banner Quảng cáo

   
 
 

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn