Tên thủ tục Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản có giá trị dưới 50 triệu đồng
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Lĩnh vực Tư pháp

Nội dung

Chi tiết tài liệu

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản có giá trị dưới 50 triệu đồng

a) Trình tự thực hiện:

        Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

        Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc phòng tư pháp huyện, thị xã, thành phố. Công dân khi đến nộp hồ sơ, người yêu chứng thực phải nộp phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, giao dịch; hợp đồng đã được soạn thảo sẵn; Xuất trình bản chính và nộp bản chụp giấy tờ tuỳ thân đối với cá nhân, giấy tờ đối với tổ chức; Xuất trình bản chính và nộp bản chụp giấy tờ để chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản. Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ của văn bản, giấy tờ mà tổ chức, công dân yêu cầu chứng thực: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì chuyển  toàn bộ hồ sơ đến Phòng tư pháp để tác nghiệp, viết phiếu hẹn cho người yêu cầu chứng thực.  Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

       Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng Từ 7h30 đến 11h; Buổi chiều từ 13h30 đến 16h30 hàng tuần (trừ ngày lễ nghỉ).

        Bước 3: Công dân nhận bản sao chứng thực từ bản chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc phòng tư pháp huyện, thị xã, thành phố, Công chức Tư pháp - Hộ tịch trả bản chính và bản sao chứng thực từ bản chính thu lệ phí theo quy định.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần hồ sơ: Hợp đồng đã được soạn thảo sẵn; Bản chụp giấy tờ tuỳ thân đối với cá nhân, giấy tờ đối với tổ chức; Nộp bản chụp giấy tờ để chứng minh quyền sử hữu, quyền sử dụng đối với tài bản trong trường hợp hợp đồng liên quan đến tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng. Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc.

đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tư pháp huyện, thị xã, thành phố.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Không.

h) Lệ phí (nếu có): Lệ phí chứng thực 20.000đ/trường hợp.

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng thực hợp đồng, giao dịch.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  - Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

  - Thông tư liên tịch số 93/2001/TTLT-BTC-BTP ngày 21/11/2001 của Bộ Tài chính và Bộ tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí công chức, chứng thực.

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Banner Quảng cáo

   
 
 

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn