Tên thủ tục Đăng ký việc nhận con nuôi
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Lĩnh vực Tư pháp

Nội dung

Chi tiết tài liệu

Đăng ký việc nhận con nuôi

a) Trình tự thực hiện:

   Bước 1: Người có yêu cầu đăng ký việc nhận con nuôi phải nộp tờ khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Tư pháp – Hộ tịch UBND xã, phường, thị trấn (theo mẫu quy định).

   Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra. Sau khi kiểm tra nếu hợp lệ, cán bộ Hộ tịch ghi vào sổ đăng ký nhận con nuôi và trình lãnh đạo UBND xã, phường, thị trấn ký Quyết định.

   Bước 3: Trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Tư pháp - Hộ tịch UBND xã, phường, thị trấn (Bản sao quyết định được cấp theo yêu cầu của người đi làm thủ tục).

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 giấy thoả thuận về việc cho và nhận con nuôi; Giấy khai sinh của trẻ. Số lượng hồ sơ 02 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.

đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND xã, phường, thị trấn.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu t khai: Giấy thoả thuận về cho và nhận con nuôi (Mẫu STP/HT-2006-CN1) ban hành kèm theo Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ngày 29 tháng 3 năm 2006 Về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch.

h) Lệ phí (nếu có): Không.

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

   - Nghị định 158/2005/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Banner Quảng cáo

   
 
 

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn