Tên thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Lĩnh vực Tư pháp

Nội dung

Chi tiết tài liệu

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi

a) Trình tự thực hiện:

       Bước 1: Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

       Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Tư pháp - Hộ tịch UBND xã, phường, thị trấn. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần (Trừ ngày lễ).

       Bước 3: Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Tư pháp – Hộ tịch UBND xã, phường, thị trấn. Thời gian trả hồ sơ: Ghi trong giấy hẹn.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi; Bản sao Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (trong trường hợp đăng ký lại tại UBND cấp xã, không phải nơi đương sự đã đăng ký trước đây). Số lượng hồ sơ 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày.

đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND xã, phường, thị trấn.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi (STP/HT- 2006-CN.5) ban hành kèm theo Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ngày 29 tháng 3 năm 2006 Về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch.

h) Lệ phí (nếu có): Lệ phí Đăng ký lại việc nuôi con nuôi: 15.000 đồng/ trường hợp.

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

   - Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

   - Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP.

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Banner Quảng cáo

   
 
 

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn