Tên thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản tiếng nước ngoài...
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Lĩnh vực Tư pháp

Nội dung

Chi tiết tài liệu:

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản tiếng nước ngoài, chứng thực chữ ký của người dịch, văn bản từ tiếng nước ngoài sáng tiếng Việt hoặc từ tiếng việt sáng tiếng nước ngoài

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc phòng Tư pháp huyện, thị xã, thành phố. Khi đến nộp hồ sơ, người yêu chứng thực xuất chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tuỳ thân khác. Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì thực hiện vào sổ trình Trưởng hoặc Phó trưởng phòng tư pháp ký chứng thực; Người yêu cầu chứng thực phải ký trước mặt người thực hiện chứng thực. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng Từ 7h30 đến 11h; Buổi chiều từ 13h30 đến 16h30 hàng tuần (trừ ngày lễ nghỉ).      

Bước 3: Trưởng phòng tư pháp hoặc Phó trưởng phòng tư pháp huyện, thị xã, thành phố ký chứng thực, đóng dấu. Công chức tư pháp chuyển kết quả cho người yêu cầu chứng thực; Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí. Người đi  chứng thực đem phiếu đến nộp tiền tại bộ phận tài vụ (hoặc tại chỗ). Công chức trả kết quả yêu cầu người đi chứng thực  ký nhận kết quả: Từ 14 giờ đến 16giờ 30 chiều các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, nghỉ).

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần hồ sơ: Chứng minh dân nhân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tuỳ thân khác; Giấy tờ, văn bản mà mình sẽ ký vào đó; Giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng việt hoặc từ tiếng việt sang tiếng nước ngoài. Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: không quá 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tư pháp huyện, thị xã, thành phố.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): không.

h) Lệ phí (nếu có): Lệ phí chứng thực chữ ký: 10.000 đồng/bản.

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng thực chữ ký, chứng thực chữ ký của người dịch.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký. Nghị định này có hiệu lực kể  từ ngày 15/6/2007.

- Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ trưởng Bộ tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.

- Thông tư liên tịch số 93/2001/TTLT-BTC-BTP ngày 21/11/2001 của Bộ tài chính và Bộ tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí công chức, chứng thực (đính kèm văn bản).

Download Biểu mẫu đính kèm

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Banner Quảng cáo

   
 
 

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn