Tên thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ , văn bản tiếng nước ngoài hoặc song ngữ
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Lĩnh vực Tư pháp

Nội dung

Chi tiết tài liệu:

Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ , văn bản tiếng nước ngoài hoặc song ngữ

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc phòng tư pháp huyện, thị xã, thành phố. Khi công dân đến đề nghị chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ văn bản tiếng nước ngoài hoặc song ngữ, Công chức Tư pháp - Hộ tịch tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý của văn bản, giấy tờ mà tổ chức, công dân yêu cầu chứng thực: Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì đóng dấu chứng thực sao đúng với bản chính ghi vào sổ tiếp nhận số chứng thực, ngày, tháng, năm chứng thực - chuyển cho người có thẩm quyền ký chứng thực - đóng dấu - thu lệ phí và trả hồ sơ cho công dân, tổ chức. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và giải thích cho công dân, tổ chức nếu hồ sơ có dấu hiệu vi phạm, gian dối thì lập biên bản tạm giữ giấy tờ phối hợp cơ quan có thẩm quyền xử lý theo qui định. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng Từ 7h30 đến 11h; Buổi chiều từ 13h30 đến 16h30 hàng tuần (trừ ngày lễ nghỉ).

Bước 3: Công dân nhận bản sao chứng thực từ bản chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc phòng tư pháp huyện, thị xã, thành phố, Công chức Tư pháp - Hộ tịch trả bản chính và bản sao chứng thực từ bản chính thu lệ phí theo quy định. Thời gian trao trả bản sao chứng thực: Trong ngày làm việc.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Gồm bản sao giấy tờ cần chứng thực và bản chính để đối chiếu, số lượng hồ sơ theo yêu cầu của công dân, tổ chức.

d) Thời hạn giải quyết: Ngay trong buổi sáng hoặc buổi chiều ngày làm việc (Nếu số lượng lớn bản sao được hẹn không quá 02 ngày làm việc).

đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tư pháp huyện, thị xã, thành phố.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

h) Lệ phí (nếu có): Lệ phí chứng thực 1.000đ/trang, từ trang thứ 3 trở lên thì mỗi trang thu 500đ/ trang, tối đa không quá 50.000đ/bản.

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản sao chứng thực.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

- Thông tư số 03/2008 TT-BTP ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007.

Download Biểu mẫu đính kèm

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Banner Quảng cáo

   
 
 

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn