Tên thủ tục Định thời hạn tự nguyện thi hành án
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Lĩnh vực Thi hành án

Nội dung

Chi tiết tài liệu

Định thời hạn tự nguyện thi hành án

a) Trình tự thực hiện:

       Căn cứ vào quyết định thi hành án, Chấp hành viên tống đạt giấy báo tự nguyện cho người phải thi hành án, thời hạn tự nguyện không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định thi hành án, trừ trường hợp người phải thi hành án có hành vi tẩu tán, huỷ hoại tài sản thì chấp hành viên có quyền áp dụng kịp thời bằng biện pháp cưỡng chế.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại nơi đương sự đang cư trú.

c) Thành phần hồ sơ: Giấy báo tự nguyện. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc

đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Không.

h) Lệ phí (nếu có): Không.

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định kết thúc việc thi hành án.              

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

l)  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  - Pháp lệnh thi hành án dân sự ngày 14/01/2004 (căn cứ vào điều 31).

  - Nghị định số 173/2004/NĐ-CP ngày 30/9/2004 quy định về thủ tục cưỡng chế và xử phạt vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự.

       - Nghị định số 164/2004/NĐ-CP ngày 14/9/2004 của Chính phủ qui định về kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất để đảm bảo thi hành án.

  - Quyết định số 09/2007/QĐ - BTP ngày 8/10/2007 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 572/2004 /QĐ-BTP này 25/10/2004 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành chế độ kế toán nghiệp vụ thi hành án.

  - Thông tư số 06/2007/TT-BTP ngày 05/7/2007 của Bộ trưởng Bộ tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục hành chính trong hoạt động thi hành án.

  - Nghị định 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 về việc bán đấu giá tài sản.

  - Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT - TANDTC - VKSNDTC - BTP - BCA - BTC ngày 17/6/2005.

Download tệp đính kèm

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Banner Quảng cáo

   
 
 

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn