Tên thủ tục Cấp lại bản chính giấy khai sinh
Cấp thực hiện Cấp Xã - Thị trấn
Lĩnh vực Tư pháp

Nội dung

Chi tiết tài liệu:

Cấp lại bản chính giấy khai sinh

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người có yêu cầu đăng ký cấp lại bản chính giấy khai sinh phải nộp tờ khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Tư pháp - Hộ tịch UBND xã, phường, thị trấn.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra. Sau khi kiểm tra nếu hợp lệ, cán bộ Hộ tịch trình lãnh đạo UBND xã, phường, thị trấn ký vào bản chính khai sinh.

Bước 3: Trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Tư pháp – Hộ tịch UBND xã, phường, thị trấn (Bản sao giấy khai sinh được cấp theo yêu cầu của người đi làm thủ tục).

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 tờ khai đăng ký cấp lại bản chính giấy khai sinh. Số lượng hồ sơ 02 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.

đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND xã, phường, thị trấn.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai cấp lại bản chính Giấy khai sinh (Mẫu STP/HT-2006-KS.3) ban hành kèm theo Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ngày 29 tháng 3 năm 2006 Về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch.

h) Lệ phí (nếu có): Mức thu phí 10.000 đồng/01 trường hợp.

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản chính giấy khai sinh.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định 158/2005/NĐ-CP của chính phủ, ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

Download biểu mẫu đính kèm

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Banner Quảng cáo

   
 
 

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn