Tên thủ tục Đình chỉ thi hành án;tạm đình chỉ thi hành án...
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Lĩnh vực Thi hành án

Nội dung

Chi tiết tài liệu:

Đình chỉ thi hành án; Tạm đình chỉ thi hành án;Trả đơn yêu cầu thi hành án; Hoãn thi hành án;trả lại đơn yêu cầu thi hành án

a) Trình tự thực hiện:

Khi cơ quan thi hành án dân sự nhận được quyết định giám đốc thẩm sửa đổi hay huỷ bỏ bản án, quyết định đang được thi hành để xét xử lại theo trình tự sơ thẩm, phúc thẩm hoặc người được thi hành án làm đơn hay văn bản xin từ bỏ quyền lợi , lợi ích hợp pháp của mình thì trưởng thi hành án dân sự ra quyết định đình chỉ thi hành án và đồng thời trả đơn yêu cầu thi hành án (Đối với án theo đơn). Khi chấp hành viên giải quyết và xác minh việc thi hành án chứng minh được người phải thi hành án không có tài sản để thi hành án hoặc đã bỏ đi khỏi địa phương thì đối với án theo đơn cơ quan thi hành án ra quyết định trả đơn cho người được thi hành án, đối với án chủ động cơ quan thi hành án ra quyết định hoãn việc thi hành án để theo dõi.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần hồ sơ: Bản án, quyết định của toà án; Quyết định giám đốc thẩm sửa đổi hay huỷ bỏ bản án, quyết định của toà. Đơn hay văn bản xin từ bỏ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của người được thi hành án. Quyết định đình chỉ thi hành án; quyết định trả đơn yêu cầu thi hành án. Quyết định hoãn thi hành án. Các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc đình chỉ thi hành án. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc.

đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Không.

h) Lệ phí (nếu có): Không.

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh thi hành án dân sự ngày 14/01/2004 (căn cứ vào điều 31).

- Nghị định số 173/2004/NĐ-CP ngày 30/9/2004 quy định về thủ tục cưỡng chế và xử phạt vi phạm hành chính trong THADS.

- Quyết định số 09/2007/QĐ-BTP ngày 8/10/2007 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 572/2004 /QĐ-BTP này 25/10/2004 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành chế độ kế toán nghiệp vụ thi hành án.

Download Biểu mẫu đính kèm

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Banner Quảng cáo

   
 
 

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn