Tên thủ tục Miễn giảm các khoản chi phí cưỡng chế thi hành án;
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Lĩnh vực Thi hành án

Nội dung

Chi tiêt tài liệu:

Miễn giảm các khoản chi phí cưỡng chế thi hành án;miễn giảm phí thi hành án;miễn giảm thi hành án đối với khoản án phí;tiền phạt

a) Trình tự thực hiện:

Xét điều kiện người thi hành án. Nhận đơn đề nghị xét miễn giảm của đương sự. Lập danh sách kèm theo văn bản đề nghị xét miễn giảm chuyển cho viện kiểm sát; viện kiểm sát thực hiện việc kiểm sát và sau đó chuyển toà án thực hiện việc miễn giảm. Kết thúc việc xét miễn giảm bằng quyết định xét miễn giảm thi hành án của toà án.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại nơi đương sự đang cư trú.

c) Thành phần hồ sơ: Đơn đề nghị miễn, giảm.Văn bản đề nghị xét miễn giảm. Bản sao bản án, quyết định của toà. Các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc giải quyết thi hành án. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.

đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Không.

h) Lệ phí (nếu có): Không.

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định kết thúc việc thi hành án.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh thi hành án dân sự ngày 14/01/2004 (căn cứ vào điều 31).

- Nghị định số 173/2004/NĐ-CP ngày 30/9/2004 quy định về thủ tục cưỡng chế và xử phạt vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự.

- Quyết định số 09/2007/QĐ-BTP ngày 8/10/2007 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 572/2004 /QĐ-BTP này 25/10/2004 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành chế độ kế toán nghiệp vụ thi hành án.

- Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA-BTC ngày 17/6/2005

Download Biểu mẫu đính kèm

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Banner Quảng cáo

   
 
 

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn