Tên thủ tục Giấy chứng nhận nuôi sinh sản
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Lĩnh vực Tư pháp

Nội dung

Chi tiết tài liệu:

Giấy chứng nhận nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã thông thường và quý hiếm

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận quản lý bảo vệ rừng Hạt Kiểm Lâm huyện, thị xã, thành phố. Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân xin cấp Giấy chứng nhận nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã thông thường và quý hiếm phải mang chứng minh nhân dân, hộ khẩu gia đình. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ viết giấy giao hẹn cho người nộp; Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại đầy đủ. Thời gian tiếp nhận từ 14 giờ đến 16 giờ thứ 2 - đến thứ 5 trong tuần.

Bước 3: Nhận giấy chứng nhận nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã thông thường và quý hiếm, tại Chi Cục Kiểm Lâm huyện, thị xã, thành phố.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Giấy đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đảm bảo vệ sinh môi trường; Hóa đơn bán hàng; Giấy đề nghị đăng ký trại nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã thông thường (mẫu biểu trong phụ lục 1 công văn số 515/KL-VPCITES có xác nhận của chính quyền địa phương); hồ sơ đăng ký trại nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã và bản đăng ký trại nuôi (có xác nhận của địa phương). Số lượng hồ sơ 03 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Hạt Kiểm lâm huyện, thị xã, thành phố.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị đăng ký trại nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã thông thường (Phụ biểu 1) ban hành kèm theo Công văn số 515/KL-VPCITES ngày 14/5/2007 của Bộ NN&PTNT V/v đăng ký trại nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã thông thường.

h) Lệ phí (nếu có): Không

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Điều kiện, tiêu chuẩn được cấp giấy chứng nhận nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã thông thường và quý hiếm là người có quyền công dân và có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; có hồ sơ hợp lệ theo quy định tại công văn 646/CV-CCKL ngày 31/12/2007; Đảm bảo vệ sinh môi trường; Động vật hoang dã có nguồn gốc hợp pháp.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật bảo vệ và phát triển rừng ban hành năm 1991 bổ sung sửa đổi năm 2004;

- Chỉ thị số 5179/BNN-KL ngày 04/10/2007;

- Công văn số 515/KL-VPCITES ngày 14/05/2007 của Bộ NN&PTNT V/v đăng ký trại nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã thông thường;

- Công văn số 646/CV-CCKL ngày 31/12/2007 về việc hướng dẫn thủ tục hồ sơ đăng ký trại nuôi động vật hoang dã.

Download Bểu mẫu đính kèm

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Banner Quảng cáo

   
 
 

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn