Tên thủ tục Cấp giấy phép khai thác gỗ và lâm sản
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Nội dung

Chi tiết tài liệu:

Cấp giấy phép khai thác gỗ và lâm sản

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận quản lý bảo vệ rừng Hạt Kiểm Lâm huyện, thị xã, thành phố, khi đến nộp hồ sơ tổ chức, cá nhân xin cấp Giấy phép khai thác phải mang chứng minh nhân dân, hộ khẩu gia đình. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ viết giấy giao hẹn cho người nộp. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dấn để người đến nộp hồ sơ làm lại đầy đủ. Thời gian tiếp nhận từ 14 giờ đến 16 giờ thứ 2 đến 5 trong tuần.

Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận quản lý bảo vệ rừng Hạt Kiểm Lâm huyện thị xã, thành phố.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Xác định địa danh diện tích khu khai thác; Xác định tuổi tỷ lệ lợi dụng, trữ lượng, và sản lượng; Lập bản đồ khu khai thác tỷ lệ 1/5000; Lập phương án trồng lại rừng; Tổng hợp hồ sơ khai thác. Số lượng hồ sơ  03 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Hạt Kiểm Lâm huyện, thị xã, thành phố.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

h) Lệ phí (nếu có): Không.

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Điều kiện, tiêu chuẩn được cấp giấy phép khai thác là người có quyền công dân và có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; có hồ sơ hợp lệ theo quy định tại mục 5 điều 27 Quyết định số 40/2005/BNN ngày 07/07/2005; Đủ năng lực để trồng lại rừng.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật bảo vệ và phát triển rừng ban hành năm 1991 bổ sung sửa đổi năm 2004;

- Quyết định số 40/2005/BNN ngày 07/07/2005 về việc ban hành quy chế về khai thác gỗ và lâm sản khác.

Download Biểu mẫu đính kèm

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Banner Quảng cáo

   
 
 

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn