Tên thủ tục Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Nội dung

Chi tiết tài liệu:

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận quản lý bảo vệ rừng Hạt Kiểm Lâm huyện, thị xã, thành phố. Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp phải mang giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu gia đình; Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ việt giấy giao hẹn cho người nộp; Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại đầy đủ. Thời gian tiếp nhận từ 14 giờ đến 16 giờ thứ 2 đến thứ 5 trong tuần.

Bước 3: Nhận giấy phép tại phòng Tài nguyên & Môi trường huyện, thị xã, thành phố.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Đơn xin giao đất giao rừng có xác nhận của chính quyền địa phương; Bản đồ thiết kế hiện trạng; Kế hoạch dự án trồng rừng. Số lượng hồ sơ 03 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Hạt kiểm lâm huyện, thị xã, thành phố

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin giao rừng, đơn xin thuê rừng (Mẫu  /LN) ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/04/2007 hướng dẫn trình tự thủ tục giao rừng cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn.

h) Lệ phí (nếu có): Không.

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp là người có quyền công dân và có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật, có hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Thông tư 38/2007/TT-BNN, ngày 25/04/2007; Chỉ được sử dụng mục đích lâm nghiệp trên diện tích đất được cấp.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Bảo vệ và phát triển rừng ban hành năm 1991 bổ sung sửa đổi năm 2004;

- Nghị định số 01/CP ngày 01/01/1995 của Chính phủ ban hành bản quy định về việc giao khoán sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản trong các doanh nghiệp nhà nước.

- Nghị định 163/1999/NĐ-CP của Chính phủ về giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích lâm nghiệp;

- Thông tư số 62/2000/TTLT/BNN-TCĐC ngày 06/06/2000 hướng dẫn việc giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp;

- Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/04/2007 hướng dẫn thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn.

Download Biểu mẫu đính kèm

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Banner Quảng cáo

   
 
 

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn