Tên thủ tục
Cấp thực hiện Lĩnh vực

Hiển thị 261 - 280 of 286 kết quả.
của 15
STT Tên thủ tục Cấp thực hiện Lĩnh vực
261 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với trường hợp đất ở sau 15/10/1993 Cấp Huyện Tài nguyên môi trường
262 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với đất nông nghiệp Cấp Huyện Tài nguyên môi trường
263 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp Cấp Huyện Nông nghiệp và phát triển nông thôn
264 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất Cấp Huyện Tài nguyên môi trường
265 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp Cấp Huyện Tài nguyên môi trường
266 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất Cấp Huyện Tài nguyên môi trường
267 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp đất ở trước 15/10/1993 Cấp Huyện Tài nguyên môi trường
268 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất nông nghiệp Cấp Huyện Tài nguyên môi trường
269 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất,.. Cấp Huyện Tài nguyên môi trường
270 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình,.. Cấp Huyện Tài nguyên môi trường
271 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình,.. Cấp Huyện Tài nguyên môi trường
272 Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với các trường hợp chuyển nhượng có Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở Cấp Huyện Xây dựng - Quản lý đô thị
273 Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở Cấp Huyện Xây dựng - Quản lý đô thị
274 Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại Cấp Huyện Nông nghiệp và phát triển nông thôn
275 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cho các cơ sở sản xuất.. Cấp Huyện Y tế
276 Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do biến động diện tích Cấp Huyện Tài nguyên môi trường
277 Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Cấp Huyện Tài nguyên môi trường
278 Cấp đăng ký sinh hoạt Tôn giáo cho các tổ chức tôn giáo Cấp Xã - Thị trấn Tôn giáo - Thi đua khen thưởng
279 Cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) Cấp Huyện Giáo dục - Đào tạo
280 Cấp bằng tốt nghiệp bổ túc trung học cơ sở (THCS) Cấp Huyện Giáo dục - Đào tạo
Hiển thị 261 - 280 of 286 kết quả.
của 15

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Banner Quảng cáo

   
 
 

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn