Tên thủ tục Biên bản thẩm định đổi địa điểm cơ sở hành nghề Y tư nhân
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Lĩnh vực Y tế

Nội dung

Chi tiết tài liệu:

Biên bản thẩm định đổi địa điểm cơ sở hành nghề Y tư nhân

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ  tại Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định và tiến hành thẩm định cơ sở, đề nghị Sở Y tế cấp chứng nhận đủ điều kiện về hành nghề y - dược tư nhân theo địa chỉ mới. Thời gian nộp hồ sơ tại Phòng Y tế  cấp huyện: Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6. Sáng: từ 7h30 đến 11h30. Chiều: từ 13h30 đến 17h.

Bước 3: Nhận kết quả : tại Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 Đơn đề nghị đổi địa điểm hành nghề Y -Dược (Do Sở Y tế tỉnh Đăk Lăk ban hành); Bản sao hợp pháp văn bản chấp thuận việc thây đổi địa chỉ thường trú của cơ quan có thẩm quyền; Bản chính chứng chỉ hành nghề Y-Dược đã được cấp;  02 ảnh 4cm X 6cm. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhân đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  Phòng Y tế  huyện, thị xã, thành phố.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Không

h) Lệ phí (nếu có):  Không

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản xác nhận hồ sơ đổi địa điểm hành nghề Y- Dược tư nhân.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 của Uỷ ban thường vụ Quốc Hội khoá 11

- Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật dược.

- Thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 24 tháng 01 năm 2007 của Bộ Trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật dược và Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật dược.

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Banner Quảng cáo

   
 
 

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn