Tên thủ tục Biên bản thẩm định hành nghề dược, Dược học cổ truyền tư nhân
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Lĩnh vực Y tế

Nội dung

Chi tiết tài liệu:

Biên bản thẩm định hành nghề dược, Dược học cổ truyền tư nhân

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cơ sở chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thẩm định Phòng y tế huyện, thị xã, thành phố. Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung đầu đủ. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Thời gian thẩm định: Từ 15 giờ 00’ đến 17 giờ 00’ Thứ Ba hàng tuần.

Bước 3: Giao trả hồ sơ: Thời gian trả hồ sơ từ 14 giờ đến 17 giờ Thứ Năm hàng tuần: Cá nhân kiểm tra và nhận lại toàn bộ hồ sơ đã nộp và ký vào sổ giao nhận hồ sơ, sau đó nộp về Sở y tế để Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc; Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Bản sao chứng chỉ hành nghề; Bản cam kết thực hiện đúng quy định Pháp luật về giá bán thuốc; Quyết định thành lập quầy thuốc của doanh nghiệp; Bản diễn giải cơ sở hành nghề; Bản kê khai trang thiết bị chuyên môn; Bản kê khai danh sách nhân sự (nếu có); Hợp đồng thuê nhà (nếu nhà thuê). Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng y tế huyện, thị xã, thành phố.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : Không.

h) Lệ phí (nếu có): Không.

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản thẩm định cơ sở hành nghề Dược, dược học cổ truyền tư nhân.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

l)  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư số 07/2000/TT-BYT ngày 20/4/2000 Hướng dẫn việc xuất, nhập khẩu thuốc và mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người năm 2000;

- Quyết định số 132/QĐ-SYT ngày 15/2/2008 của Sở y tế về việc Ban hành quy định cấp phép hành nghề Y, dược, YDHCT tư nhân theo quy chế một cửa.

Download Biểu mẫu đính kèm


Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Banner Quảng cáo

   
 
 

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn