Tên thủ tục Biên bản thẩm định cơ sở hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Lĩnh vực Y tế

Nội dung

Chi tiết tài liệu:

Biên bản thẩm định cơ sở hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cơ sở chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thẩm định Phòng y tế huyện, thị xã, thành phố. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Thời gian thẩm định: Từ 15 giờ 00’ đến 17 giờ 00’ Thứ Ba hàng tuần.

Bước 3: Giao trả hồ sơ: Thời gian trả hồ sơ từ 14 giờ đến 17 giờ Thứ năm hàng tuần: Cá nhân kiểm tra và nhận lại toàn bộ hồ sơ đã nộp và ký vào sổ giao nhận hồ sơ, sau đó nộp về Sở y tế để Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện và phạm vi hành nghề y; Bản sao giấy hứng nhận đăng ký kinh doanh; Bản sao chứng chỉ hành nghề; Bản diễn giải cơ sở hành nghề; Bản kê khai trang thiết bị chuyên môn; Bản kê khai giá dịch vụ; Mẫu đơn thuốc, các mẫu phiếu cận lâm sàng; Hợp đồng xử lý rác thải y tế; Hợp đồng thuê nhà. Số lượng hồ sơ 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng y tế huyện, thị xã, thành phố.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

h) Lệ phí (nếu có): Không.

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản thẩm định cơ sở hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định 132/QĐ-SYT ngày 15/2/2008 của Sở y tế Đắk Lắk về việc Ban hành quy định cấp phép hành nghề Y, dược, Y dược học cổ truyền tư nhân theo quy chế một cửa.

Download Biểu mẫu đính kèm

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Banner Quảng cáo

   
 
 

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn