Tên thủ tục Xác định đơn xin cấp đất ở
Cấp thực hiện Cấp Xã - Thị trấn
Lĩnh vực Tài nguyên môi trường

Nội dung

Chi tiết tài liệu

Xác nhận đơn xin cấp đất ở

a) Trình tự thực hiện:

   Bước 1: Công dân chưa có đất ở làm đơn xin cấp đất ở (có xác nhận của ban tự quản thôn, buôn, tổ dân phố), nộp tại phòng tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc UBND xã, phường, thị trấn. 

   Bước 2: Cán bộ địa chính tiếp nhận, kiểm tra danh sách các hộ dân đang sử dụng đất trên địa bàn và nếu đúng là gia đình thuộc diện được nhà nước cấp đất ở thì xác nhận vào đơn.

   Bước 3: Trình Lãnh đạo UBND xã ký xác nhận và trả lại cho công dân.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Đơn xin cấp đất ở (có xác nhận của ban tự quản thôn, buôn, tổ dân phố). Số lượng hồ sơ 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày làm việc.

đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND xã, phường, thị trấn.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp đất ở (Mẫu số 2ĐĐ).

h) Lệ phí (nếu có): Không.

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Ký xác nhận vào hồ sơ.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

   - Luật đất đai năm 2003, ngày 26/11/2003.

   - Nghị định số 181/2004/NĐ-CP, ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai.

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Banner Quảng cáo

   
 
 

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn