Tên thủ tục Tiếp nhận người nghiện ma túy, người bán dâm không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tạm thời tại Trung tâm
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội

Nội dung

Chi tiết tài liệu:

Tiếp nhận người nghiện ma túy, người bán dâm không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tạm thời tại Trung tâm

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Lập hồ sơ đề nghị đưa người vào Trung tâm.

Bước 2: Hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh. Lực lượng Công an khi phát hiện đối tượng thì lập biên bản và hồ sơ theo trình tự như sau: Chậm nhất trong thời hạn 6 ngày, kể từ ngày đưa đối tượng vào lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh, cơ quan Công an huyện, thị xã, thành phố phải hoàn thiện hồ sơ của đối tượng để gửi đến Thường trực Hội đồng tư vấn. Chậm nhất trong thời hạn 6 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, thường trực Hội đồng tư vấn phối hợp với Công an cùng cấp thẩm tra hồ sơ, thu thập tài liệu, hoàn chỉnh hồ sơ đưa ra Hội đồng tư vấn xét duyệt và làm văn bản trình Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh đối với người có hành vi vi phạm pháp luật. Chậm nhất trong thời hạn 2 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Hội đồng tư vấn, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố xem xét, quyết định việc đưa đối tượng vào cơ sở chữa bệnh. Trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi cơ sở chữa bệnh nhận được quyết định của Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố về việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh đối với người có hành vi vi phạm pháp luật, thì cơ sở chữa bệnh phải chuyển người đó ra khỏi khu vực lưu trú tạm thời để thực hiện quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh.

Bước 3: Hội đồng Tư vấn về việc đưa người vào Trung tâm. Quyết định đưa người vào Trung tâm. Thi hành quyết định đưa người vào Trung tâm

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần hồ sơ: Biên bản về hành vi vi phạm pháp luật; Biên bản xét nghiệm chất ma túy có kết quả dương tính; Bản lý lịch tự khai của người bị đưa vào lưu trú tạm thời; Bản xác minh đối tượng không có nơi cư trú nhất định; Tài liệu về các hành vi vi phạm pháp luật (nếu có); Quyết định đưa vào lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh của Trưởng Công an huyện, thị xã, thành phố. Số lượng hồ sơ 03 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 24 giờ làm việc kể từ khi hoành thành hồ sơ đầy đủ hợp lệ.

đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Lao động -  Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Biên bản về hành vi vi phạm pháp luật (Mẫu số 1/CSC3); Biên bản xét nghiệm chất ma tuý (Mẫu số 2/CSCB); Bản lý lịch tự khai của người bị đưa vào lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh (Mẫu số 3/CSCB); Bản xác minh đối tượng không có nơi cư trú nhất định (Mẫu số 4/CSCB); Quyết định về việc đưa vào lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh (Mẫu số 5/CSCB), Biên bản về việc thi hành Quyết định về việc đưa vào lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh (Mẫu số 6/CSCB) ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 31/2005/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 25/10/2005 của liên Bộ Lao động - TB&XH, Bộ Công an về hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 43/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc đưa người nghiện ma túy, người bán dâm không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh.        

h) Lệ phí (nếu có): Không.

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

l)  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 43/2005/NĐ-CP ngày 5/4/2005 của Chính phủ quy định về việc đưa người nghiện ma túy, người bán dâm không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh.

- Thông tư liên tịch số 31/2005/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 25/10/2005 của liên Bộ Lao động - TB&XH, Bộ Công an về hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 43/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc đưa người nghiện ma túy, người bán dâm không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh.

Download Biểu mẫu đính kèm

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Banner Quảng cáo

   
 
 

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn