Kế hoạch tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện, Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 10-KH/TU, ngày 08/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (15/01/2021)

Ngày 11/01/2021, Tỉnh ủy Đắk Lắk ban hành Kế hoạch số 12-KH/TU, tổ chức quán triệt và tuyên truyền thực hiện Chỉ thí số 46-CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 10-KH/TU, ngày 08/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ảnh minh họa (Nguồn internet)

Mục đích Kế hoạch nhằm giúp cấp ủy đảng các cấp chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 10-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; trên cơ sở đó, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội ở đơn vị mình theo đúng quy định. Giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 10-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tạo sự thống nhất về tư tưởng, nhận thức, trách nhiệm đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Về công tác tuyên truyền: Cấp ủy các cấp chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 10-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho đoàn viên, hội viên. Báo Đắk Lắk, Đài Phát thành và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Đài Truyền thanh – Truyền hình cấp huyện dành thời lượng thích hợp phổ biến, tuyên truyền các văn bản của Bộ Chính trị và Ban Thường vụ Tỉnh ủy nêu trên.

Về công tác giám sát: Các cấp ủy đảng chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW cua Bộ Chính trị và Kế hoạch số 10-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; việc kiểm tra, giám sát cần thực hiện nghiêm túc, theo dõi sát tình hình, kết quả triển khai, kịp thời nhắc nhở, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế (nếu có). Sau đợt tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo cấp trên trực tiếp biết, theo dõi.

Nội dung chi tiết xem tại đây

                                                              Theo Cổng TTĐT tỉnh ĐL

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Banner Quảng cáo

   
 
 

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn