Hội nghị trực tuyến Văn hóa toàn quốc năm 2021 (25/11/2021)

Ngày 24/11/2021 Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng được diễn ra tại phòng họp Diên Hồng nhà Quốc hội (Hà Nội) với sự tham dự của gần 600 đại biểu từ các bộ, ngành, các văn nghệ sĩ và đại diện các tổ chức chính trị-xã hội trong cả nước và hội nghị được kết nối trực tuyến đến 63 tỉnh, thành. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng. Tham dự tại điểm cầu huyện Čư M'gar có đồng chí Nguyễn Đình Viên – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nay H'Nan – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cùng  lãnh đạo UBND huyện, các cơ quan, đơn vị trong huyện.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu huyện Cư M'gar

Hội nghị đã báo cáo về việc kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc; xây dựng, phát triển văn hóa sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; các định hướng, giải pháp chủ yếu nhằm phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Sau 35 năm đổi mới đất nước, việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đã đạt được những kết quả quan trọng. Nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác văn hóa tiếp tục được đổi mới, cơ bản đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về văn hóa từng bước được nâng cao, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách, pháp luật, tạo cơ sở pháp lý xây dựng và phát triển văn hóa, con người. Đồng thời huy động được nhiều nguồn lực trong việc giữ gìn di sản văn hóa truyền thống, bước đầu gắn kết hiệu quả giá trị di sản văn hóa với phát triển du lịch, đưa du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế quan trọng, nhiều di sản văn hóa được vinh danh, hệ thống bảo tàng tiếp tục được mở rộng… Đặc biệt bản sắc giá trị văn hóa, con người Việt Nam tiếp tục được kế thừa, phát huy cao độ khi đất nước gặp khó khăn, thử thách do thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là trong đại dịch Covid-19… Tại hội nghị các ý kiến tham luận trực tuyến của các địa phương trong cả nước đã góp phần làm rõ hơn những kết quả đạt được, những bài học kinh nghiệm trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, đề ra phương hướng, giải pháp  xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam…

Tham dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Hội nghị văn hóa toàn quốc có ý nghĩa về nhiều phương diện và nhấn mạnh vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa trong sự phát triển của đất nước, của dân tộc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phân tích những vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong phát triển văn hóa, những thời cơ, thách thức trước bối cảnh mới. Đồng thời đề nghị, tập trung xây dựng Đảng về văn hóa, về đạo đức để Đảng ta thực sự là đạo đức, là văn minh, xây dựng văn hóa theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng văn hóa trong lãnh đạo quản lý, trong kinh doanh. Tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu quả quản lý của Nhà nước và sự tham gia của Ủy ban MTTQ các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể trong phát triển văn hóa… ./.

 

-S.Pa-

 

  

Tin nổi bật

Tin Video

Loading the player...

Tin ảnh

Liên kết website

Thống kê truy câp: 12149983

.Hôm nay: 2840
.Hôm qua: 2527
.Trong tuần: 8556
.Tất cả: 12149983

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn