Họ và Tên

Chức danh

Số điện thoại

1. Xã Cư Dliê M'nông

Nguyễn Văn Hải

Đặng Duy Châu

Nguyễn Sỹ Kiêm

Y Biêr Kbuôr

Nguyễn Thị Bình

Bí Thư Đảng ủy

Phó Bí thư Đảng ủy

Chủ tịch UBND

Phó Chủ tịch HĐND

Phó Chủ tịch UBND

0918288177

0849333358

0986648726

0986648726

0974627070

2. Xã Cư Suê

Phan Xuân Lực

Đặng Văn Hoan

Đoàn Thị Nguyệt

Nguyễn Văn Khánh

Phạm Thị Thu

Nguyễn Đình Chiến 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

Phó Bí thư Đảng ủy

Phó Chủ tịch HĐND

Phó Chủ tịch UBND

Phó chủ tịch UBND 

02623500456

0914411355

0976215721

0944656970

0398715916

0913984179

3. Xã Cư M'gar

Trần Thị Hải Yến

Phạm Thị Tiềm

Y Noen Niê

Nguyễn Văn Sỹ

Trần Ngọc Giang

Nguyễn Quang Dáp

Bí thư Đảng ủy xã

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND

Phó Bí thư Đảng ủy

Phó Chủ tịch UBND

Phó Chủ tịch HĐND

Phó Chủ tịch UBND

0984222880

0966335179

0963474753

0942659869

0916867447

0947479786

4. Xã Cuôr Đăng

H Nuer Niê

Hứa Chấn Trí

Y Phong Ayun

Y Se Niê

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

Phó Bí thư Đảng ủy

Phó Chủ tịch UBND

Phó Chủ tịch UBND

0977710593

0982564667

 

0379999140

0943457447

5. Xã Ea Drơng

Y Dhuăn Mlô

H Yơ Niê

Lê Minh Hòa

Nguyễn Tiến Trường

Bí thư Đảng ủy

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

Phó Chủ tịch UBND

0944923449

0964753425

0905157670

01245631982

6. Xã Ea H'đing

Trần Văn Đạo

H'Bai Mlô

Nguyễn Hữu Nhất

Y Teng Êban

Đàm Văn Nam

Nguyễn Văn Thanh

Y Rin Niê

Bí thư Đảng ủy

Chủ tịch HĐND

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

Phó Bí thư Đảng ủy

Phó Chủ tịch HĐND

Phó Chủ tịch UBND

Phó Chủ tịch UBND

0963545219

0985844477

0908402986

0378446469

0976374647

0985414142

0989275008

7. Xã Ea Kpam

 

Nguyễn Công Định

Trần Anh Thái

Lê Đăng Lương

Nguyễn Hữu Chung

Phạm Hữu Lộc

 

Phó Bí thư Đảng ủy

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

Phó Chủ tịch HĐND

Phó Chủ tịch UBND

Phó Chủ tịch UBND

 

0945451379

0968123747

0983383473

02623701333

0905489179

8. Xã Ea Kiết

Trương Công Thiện

Nguyễn Đình Hiệp

Trần Đình Nam

Trần Trung Hiếu

Nguyễn Thanh Bình

Bí thư Đảng ủy

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

Phó Chủ tịch HĐND

Phó Chủ tịch UBND

Phó Chủ tịch UBND

0917985766

0942547779

0948729679

0919736417

0813776879

9. Xã Ea Kuếh

Nguyễn Tuấn Anh

Nguyễn Văn Minh

H Ruê Ayun

Y Kuối Rcăm

Bùi Huy Hùng

Bí thư Đảng ủy

Chủ tịch UBND

Phó Bí thư Đảng ủy

Phó Chủ tịch UBND

Phó Chủ tịch UBND

0905822626

 

01697815689

0988391252

0964560303

10. Xã Ea M'droh

Trần Viết Lai

Ngô Điền Phương

Lê Văn Hậu

Nguyễn Thọ Phúc

Nguyễn Thị Tuyết

Phan Thị Hằng

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Chủ tịch UBND

Phó Bí thư Đảng ủy

Phó Chủ tịch HĐND

Phó Chủ tịch UBND

Phó Chủ tịch UBND

0948795577

0982834991

0935468668

0946433579

0989836282

0918646923

11. Xã Ea M'nang

Nguyễn Tuấn Anh

Nguyễn Chân

Trần Thị Bích Nguyệt

Nguyễn Văn Nam

Trần Đăng Chỉnh

Nguyễn Châu Khánh

Bí Thư Đảng ủy

Chủ tịch HĐND

Phó Bí thư Đảng ủy

Chủ tịch UBND

Phó Chủ tịch UBND

Phó Chủ tịch UBND

0905835834

0906523801

0913895923

0905104144

0944250179

0932502932

12. Xã Ea Tar

Phan Văn Hùng

Y Thôn Niê

Phan Đình Chinh

Trần Xuân Quyền

Thái Thị Anh Hòa

Trần Thị Thanh Lụa

Bí thư Đảng ủy

Phó Bí thư Đảng ủy

Chủ tịch HĐND

Chủ tịch UBND xã

Phó Chủ tịch UBND

Phó Chủ tịch UBND

0945170097

0901921964

0823799928

0935701357

0898369366

09095333235

13. Xã Ea Tul

Y Uôt Ayun

Y Tiếp Niê Kễn

Lê Quang Bất

Võ Văn Nhân

Trần Tuấn Đạt

Y Toàn Ayun

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Phó Bí thư Đảng ủy

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

Phó Chủ tịch HĐND

Phó BChủ tịch UBND

Phó Chủ tịch UBND

02623700260

0919736651

0988416416

0947278647

0972005858

0983538812

14. Xã Quảng Hiệp

Nguyễn Văn Sang

Phạm Minh Quang

Ngô Minh Đức

Nguyễn Thị Kim Thư

Lãnh Chí Mẫn

Lê Xuân Tân

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Phó Bí thư Đảng ủy

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

Phó Chủ tịch UBND

Phó Chủ tịch HĐND

Phó Chủ tịch UBND

0376842434

0978819293

0905952603

0849892203

0981372458

01689733058

15. Xã Quảng Tiến

Phan Thị Lý

Bùi Thị Hà

Phạm Trung Kiên

Huỳnh Văn Ngẫu

Nguyễn Thị Thanh Vân

Bí thư Đảng ủy

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

Phó Chủ tịch HĐND

Phó Chủ tịch UBND

0985751779

0935008115

0941621155

0916800579

0935145773

16. Thị trấn Quảng Phú

Võ Sỹ Tùng

Trương Minh Mẫn

Hoàng Xuân Hồng

Nguyễn Văn Thế

Nguyễn Tấn Cường

Trần Ngọc Tâm

Bí thư Đảng ủy

Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

Phó Chủ tịch HĐND

Phó Chủ tịch UBND

Phó Chủ tịch UBND

02623501122

0945789060

0914303858

0988412142

0936584801

0977776164

17. Thị trấn Ea Pôk

Bùi Thanh Thịnh

Nguyễn Thị Thu Hồng

KSơr Sét

Huỳnh Trọng Hải

Bùi Ngọc Thanh

Bí thư Đảng ủy

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

Phó Chủ tịch UBND

Phó Chủ tịch HĐND

Phó Chủ tịch UBND

0976347676

0987005727

0977667017

0906574177

01697691637

 

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Banner Quảng cáo

   
 
 

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn