Lãnh đạo UBND huyện

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Lê Nam Cao

Phó Bí thư - Chủ tịch UBND

 

caoln@cumgar.daklak.gov.vn

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Phạm Trung Nghĩa

Phó Chủ tịch UBND

0262.3.834.164

nghiapt@cumgar.daklak.gov.vn

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Nguyễn Công Văn

Phó Chủ tịch UBND huyện

0262.3.834.143

vannc@cumgar.daklak.gov.vn

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Y Wem Hwing

Phó Chủ tịch UBND

0626.3.835.585

ywemhwing@cumgar.daklak.gov.vn

 

CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN

 

Văn phòng HĐND và UBND

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Phạm Ngọc Bân

Chánh Văn phòng

0262.3.834099

banpn@cumgar.daklak.gov.vn

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Phan Thị Trang Thu

Phó Chánh Văn phòng

0262.3.533.414

thuptt@cumgar.daklak.gov.vn

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Ông Viết Thành

Phó Chánh Văn phòng

0945159179

thanhov@cumgar.daklak.gov.vn

Phòng Nội vụ

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Trần Ngọc Trí

Trưởng phòng

0262.3.835.662

tritn@cumgar.daklak.gov.vn

 

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Nguyễn Đình Tô

Phó Trưởng phòng

0262.3.835.662

tond@cumgar.daklak.gov.vn

Thanh tra huyện

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Trần Đăng Quế

Chánh Thanh tra

0262.3.533.258

quetd@cumgar.daklak.gov.vn

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Trương Bá Phi

Phó Chánh Thanh tra

0262.3.533.258

phitb@cumgar.daklak.gov.vn

 

   

Phòng Dân tộc

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Đinh Công Thể

Trưởng phòng.

0262.3.835.834

thedc@cumgar.daklak.gov.vn

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

H Nel Êban

Phó Trưởng phòng

0262.3.835.834

hneleban@cumgar.daklak.gov.vn

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Nguyễn Ngọc Giao

Trưởng phòng

0262.3.834.279

giaonn@cumgar.daklak.gov.vn

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Ngô Xuân Biện

Phó Trưởng phòng

0262.3.533.077

biennx@cumgar.daklak.gov.vn

 

 

 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Trần Tấn Anh

Trưởng phòng

0262.3.834071

anhtt@cumgar.daklak.gov.vn

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Nguyễn Quý Lành

Phó Trưởng phòng

0262.3.834.071

lanhnq@cumgar.daklak.gov.vn

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Nguyễn Văn Vinh

Phó trưởng phòng

0262.3.834.071

vinhnv@cumgar.daklak.gov.vn

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

 

Nguyễn Hồng Minh

Trưởng phòng

0500.3533.537

minhnh@cumgar.daklak.gov.vn

 

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Trần Tiến Ngọc

Phó Trưởng phòng

0262.3.533.537

ngoctt@cumgar.daklak.gov.vn

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Nguyễn Thị Thu Ba

Phó Trưởng phòng

0262.3.834.147

bantt@cumgar.daklak.gov.vn

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Nguyễn Xuân Diện

Trưởng phòng

0262.3.834.278

diennx@cumgar.daklak.gov.vn

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Nguyễn Văn Nhựt

Phó Trưởng phòng

0262.6.553.952

nhutnv@cumgar.daklak.gov.vn

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Nguyễn Việt Hồng

Phó Trưởng phòng

0262.6.553.952

hongnv@cumgar.daklak.gov.vn

Phòng Tư pháp

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Nguyễn Đức Hải

Trưởng phòng

0262.3.834.199

haind@cumgar.daklak.gov.vn

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Hoàng Duy Thanh

Phó Trưởng phòng

0262.3.834.199

thanhhd@cumgar.daklak.gov.vn

 

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Bùi Trọng Nghĩa

Phó trưởng Phòng Tư pháp

02623999952

nghiabt@cumgar.daklak.gov.vn

Phòng Y tế

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Phạm Văn Thanh

Trưởng phòng

0262.3.533.101

thanhpv@cumgar.daklak.gov.vn

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Lê Hữu Quynh

Trưởng phòng

0262.3.834.122

quynhlh@cumgar.daklak.gov.vn

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Nguyễn Ngọc Bích

Phó Trưởng phòng

0262.3.834.122

bichnn@cumgar.daklak.gov.vn

 

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Nguyễn Tự Do

Phó Trưởng phòng

0905199481

dont@cumgar.daklak.gov.vn

 

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

H Lum Niê

Phó Trưởng phòng

0903162747

hlumnie@cumgar.daklak.gov.vn

Phòng Văn hóa và Thông tin

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Huỳnh Xuân Mai

Trưởng phòng

0262.3.834.166

maihx@cumgar.daklak.gov.vn

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Y Mang

Phó Trưởng phòng

02623.834.166

ymang@cumgar.daklak.gov.vn


 

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Nguyễn Thị Hồng Hà

Phó Trưởng phòng

0262.3.834.166

hanth@cumgar.daklak.gov.vn

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Huỳnh Văn Lập

Trưởng phòng

0262.3.834.153

laphv@cumgar.daklak.gov.vn

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Trần Văn Bình

Phó Trưởng phòng

0262.3.534.212

binhtv@cumgar.daklak.gov.vn

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

K'Deoh

Phó Trưởng phòng

0262.3.834.153

kdeoh@cumgar.daklak.gov.vn

 

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Banner Quảng cáo

   
 
 

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn