Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy


Hiển thị 1 - 20 of 82 kết quả.
của 5
STT Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 02/2018/QÐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Tổng hợp V/v bãi bỏ văn bản Quy phạm pháp luật của UBND huyện Cư M gar 01/11/2018 01/11/2018
2 07/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân Nghị quyết Tổng hợp NQ về bổ sung dự toán chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 11/07/2018 11/07/2018
3 06/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân Nghị quyết Tổng hợp NQ phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Cư Mgar năm 2017 11/07/2018 11/07/2018
4 08/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân Nghị quyết Tổng hợp NQ về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2018 11/07/2018 11/07/2018
5 08/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân Nghị quyết Tổng hợp Nghị quyết về việc phê chuẩn phương án đặt tên đường thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M'gar 01/08/2017 01/08/2017
6 03/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân Nghị quyết Tổng hợp Nghị quyết về việc đánh giá hiện trạng đô thị theo tiêu chí phân loại đô thị V thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M'gar 01/08/2017 01/08/2017
7 06/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân Nghị quyết Tổng hợp Nghị quyết về việc phát triển du lịch huyện Cư M'gar đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 01/08/2017 01/08/2017
8 04/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân Nghị quyết Tổng hợp Nghị quyết về việc phân loại đơn vị hành chính huyện Cư Mgar 01/08/2017 01/08/2017
9 09/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân Nghị quyết Tổng hợp Nghị quyết về việc chương trình giám sát của HĐND huyện từ kỳ họp thứ 4 đến kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa VIII 01/08/2017 01/08/2017
10 01/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân Nghị quyết Tổng hợp Nghị quyết về việc thống nhất chủ trương thành lập tổ tự quản về trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Cư M'gar 01/08/2017 01/08/2017
11 07/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân Nghị quyết Tổng hợp Nghị quyết về việc điều chỉnh tên đường tại thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M'gar 01/08/2017 01/08/2017
12 02/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân Nghị quyết Tổng hợp Nghị quyết về việc đánh giá hiện trạng đô thi theo tiêu chí phân loại đô thị loại V thị trấn Ea Pôk, huyện Cư M'gar 01/08/2017 01/08/2017
13 05/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân Nghị quyết Tổng hợp Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 của huyện Cư M'gar 01/08/2017 01/08/2017
14 3276/UBND-LDTBXH Ủy ban nhân dân Công văn Tổng hợp V/v triển khai miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên năm học 2015-2016 và năm học 2016-2017 11/11/2016 11/11/2016
15 232/BC-UBND Ủy ban nhân dân Báo cáo Tổng hợp BC kết quả công tác tuần 46 (từ ngày 7/11 đến11/11/2016) và phương hướng, nhiệm vụ tuần 47 (từ ngày 14/11 đến 18/11/2016) 11/11/2016 11/11/2016
16 3274/UBND-YT Ủy ban nhân dân Công văn Tổng hợp V/v tăng cường quản lý thực phẩm chức năng trên địa bàn huyện 11/11/2016 11/11/2016
17 3273/UBND-YT Ủy ban nhân dân Công văn Tổng hợp V/v triển khai thực hiện chương trình Sữa học đường 11/11/2016 11/11/2016
18 119/KH-UBND Ủy ban nhân dân Kế hoạch Tổng hợp Kế hoạch triển khai thí điểm Tổ Tự quản về trật tự an toàn xã hội 10/11/2016 10/11/2016
19 116/KH-UBND Ủy ban nhân dân Kế hoạch Tổng hợp KH Tổ chức tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2016 10/11/2016 10/11/2016
20 115/KH-UBND Ủy ban nhân dân Kế hoạch Tổng hợp KH kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội năm 2016 07/11/2016 07/11/2016
Hiển thị 1 - 20 of 82 kết quả.
của 5

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Banner Quảng cáo

   
 
 

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn