Thứ sáu, ngày 19 tháng 04 năm 2024
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Trong tháng:

Tất cả:

Bình Chọn
Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ?
Cập nhật lúc: 18/03/2024

Xã Ea Kuếh tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động cho vay các chương trình tín dụng chính sách xã hội quý I năm 2024 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2024

Ngày 14/03/2024, UBND xã Ea Kuếh tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động cho vay tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn xã nhằm đánh giá kết quả hoạt động cho vay các chương trình tín dụng chính sách xã hội, hoạt động quản lý nhận ủy thác, quản lý các nguồn vốn cho vay của NHCSXH huyện trong quý I năm 2024 và bàn phương hướng thực hiện nhiệm vụ quý II năm 2024.

42.32

Quang cảnh hội nghị

Về tham dự Hội nghị có Ông Y Sếp Niê – Phó Giám đốc PGD NHCSXH huyện Cư M’gar; Ông Nguyễn Văn Minh Chủ tịch UBND xã – Thành viên BĐD HĐQT NHCSXH huyện; Cùng các ông bà Trưởng, phó các Hội, đoàn thể nhận ủy thác, cán bộ xã, bí thư, thôn, buôn trưởng và các tổ trưởng tổ TK&VV trên địa bàn xã.

Theo báo cáo tại Hội nghị, đến ngày 14/3/2024 (ngày giao dịch cuối cùng của quý I tại xã Ea Kueh), hoạt động 3 tháng đầu năm đạt doanh số cho vay  3.140 triệu đồng, với 32 lượt hộ được vay vốn. Tổng dư nợ các chương trình cho vay đạt 35.487 triệu đồng/806 hộ. Các chương trình cho vay được NHCSXH huyện ủy thác 100% qua các tổ chức chính trị - xã hội, trong đó: dư nợ ủy thác qua Hội Nông dân 13.307 triệu đồng đồng/7 tổ/328 hộ, chiếm 37,79% so tổng dư nợ ủy thác; Hội Phụ nữ 8.802 triệu đồng/6 tổ/248 hộ, chiếm 28,8% so tổng dư nợ ủy thác; Hội Cựu chiến binh 13.378 đồng/6 tổ/230 hộ, chiếm 37,7% tổng dư nợ ủy thác. Đặc biệt, là xã không có nợ quá hạn, chất lượng tín dụng 3 tháng đầu năm đạt tốt.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Minh, chủ tịch UBND xã, thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện ghi nhận, đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các tổ chức chính trị - xã hội và NHCSXH huyện đã góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ, giúp nguồn vốn chính sách được giải ngân nhanh chóng, kịp thời, đến đúng đối tượng thụ hưởng.

Để phát huy những kết quả đạt được, trong quý II năm 2024, các tổ chức chính trị - xã hội cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với NHCSXH kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong thực hiện ủy thác cho vay tại cơ sở. Tiếp tục phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt Chỉ thị số 23-CT/HU ngày 18/8/2023 của Ban Thường vụ Huyện uỷ “về tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện”; tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách và làm tốt công tác tuyên truyền về các chương trình tín dụng chính sách của Chính phủ.

          Tại Hội nghị sơ kết, Chủ tịch UBND xã đã biểu dương các tập thể, cá nhân trong hoạt động quản lý vốn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn xã.

                                                                                      TH: Y Sếp

In Gửi Email

CÁC CHUYÊN MỤC KHÁC

Thống kê hồ sơ
ipv6 ready