Chủ nhật, ngày 23 tháng 06 năm 2024
STT Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 33/2023/NÐ-CP 10/06/2023 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ Quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố Tải về
2 48/2023/TT-BTC 12/07/2023 Thông tư số 48/2023/TT-BTC ngày 12/7/2023 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm Quản lý tài sản công Tải về
3 16/2023/TT-BGTVT 30/06/2023 Thông tư số 16/2023/TT-BGTVT ngày 30/6/2023 của Bộ Giao thông và Vận tải Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng kiểm phương tiện thuỷ nội địa Tải về
4 333/CP-NC 13/07/2023 Công văn số 333/CP-NC ngày 13/7/2023 của Chính phủ về đính chính Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng Tải về
5 13/2022/QÐ-UBND 29/06/2022 Quyết định số 13/2022/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 của UBND huyện Cư M'gar về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải về
6 12/2022/QÐ-UBND 01/04/2022 Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của UBND huyện Cư M'gar vềQuy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tải về
7 11/2022/QÐ-UBND 15/03/2022 Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 15/3/2022 của UBND huyện Cư M'gar về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng Tải về
8 10/2022/QÐ-UBND 28/02/2022 Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 của UBND huyện Cư M'gar Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Cư M’gar Tải về
9 09/2022/QÐ-UBND 24/02/2022 Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 của UBND huyện Cư M"gar quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch Tải về
10 08/2022/QÐ-UBND 14/02/2022 Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 14/02/2022 của UBND huyện Cư M'gar Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Tải về
ipv6 ready
Chung nhan Tin Nhiem Mang