Thứ hai, ngày 04 tháng 03 năm 2024
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Trong tháng:

Tất cả:

Bình Chọn
Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ?

Quyết định số 220/QĐ-UBND ngày 05/02/2020 về dự toán công khai ngân sách nhà nước (19/04/2021)

Quyết định số 220/QĐ-UBND ngày 05/02/2020 về dự toán công khai ngân sách nhà nước

Quyết định số 734/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 về Công khai Quyết toán nhà nước năm 2021 của huyện Cư M'gar (19/04/2021)

Quyết định số 734/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 về Công khai Quyết toán nhà nước năm 2021 của huyện Cư M'gar

CÁC CHUYÊN MỤC KHÁC

Thống kê hồ sơ
ipv6 ready