Chủ nhật, ngày 14 tháng 07 năm 2024
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Trong tháng:

Tất cả:

Bình Chọn
Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ?
Cập nhật lúc: 10/10/2022

Ủy ban nhân dân huyện

Lãnh đạo UBND huyện

Vu Hong Nhat

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Vũ Hồng Nhật

Phó Bí thư - Chủ tịch UBND

0945435468

nhatvh@cumgar.daklak.gov.vn

Nguyễn Công Văn

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Nguyễn Công Văn

Phó Chủ tịch UBND huyện

0262.3.834.143

vannc@cumgar.daklak.gov.vn

7-4

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Huỳnh Văn Lập

Phó Chủ tịch UBND huyện

0262.3.834.164

laphv@cumgar.daklak.gov.vn

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Y Wem Hwing

Phó Chủ tịch UBND

0626.3.835.585

ywemhwing@cumgar.daklak.gov.vn

 

CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN

 

Văn phòng HĐND và UBND

Chính

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Hoàng Nghĩa Chính

Chánh Văn phòng

0262.3.834099

chinhhn@cumgar.daklak.gov.vn

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Phan Thị Trang Thu

Phó Chánh Văn phòng

0262.3.533.414

thuptt@cumgar.daklak.gov.vn

     

A Tiep

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

 

Trần Xuân Tiệp

Phó Chánh Văn phòng

098.22 44 002

tieptx@cumgar.daklak.gov.vn

 

Phòng Nội vụ

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Phạm Văn Thanh

Trưởng phòng

0262.3.835.662

thanhpv@cumgar.daklak.gov.vn

a chau

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Đặng Duy Châu

Phó Trưởng phòng

0262.3.533.538

chaudd@cumgar.daklak.gov.vn

Thanh tra huyện

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Trần Đăng Quế

Chánh Thanh tra

0262.3.533.258

quetd@cumgar.daklak.gov.vn

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Trương Bá Phi

Phó Chánh Thanh tra

0262.3.533.258

phitb@cumgar.daklak.gov.vn

 

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Lê Nữ Hiệp

Phó Chánh Thanh tra

 

hiepln@cumgar.daklak.gov.vn

Phòng Dân tộc

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Đinh Công Thể

Trưởng phòng.

0262.3.835.834

thedc@cumgar.daklak.gov.vn

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

H Nel Êban

Phó Trưởng phòng

0262.3.835.834

hneleban@cumgar.daklak.gov.vn

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

8-1

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Nguyễn Ngọc Giao

Trưởng phòng

0262.3.834.279

giaonn@cumgar.daklak.gov.vn

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Ngô Xuân Biện

Phó Trưởng phòng

0262.3.533.077

biennx@cumgar.daklak.gov.vn

8-7

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Võ Nhật Toàn

Phó Trưởng phòng

0262.3.533.077

toanvn@cumgar.daklak.gov.vn

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Trần Tấn Anh

Trưởng phòng

0262.3.834071

anhtt@cumgar.daklak.gov.vn

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Nguyễn Quý Lành

Phó Trưởng phòng

0262.3.834.071

lanhnq@cumgar.daklak.gov.vn

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Nguyễn Văn Vinh

Phó trưởng phòng

0262.3.834.071

vinhnv@cumgar.daklak.gov.vn

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Nguyễn Hồng Minh

Trưởng phòng

0500.3533.537

minhnh@cumgar.daklak.gov.vn

 

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Trần Tiến Ngọc

Phó Trưởng phòng

0262.3.533.537

ngoctt@cumgar.daklak.gov.vn

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Nguyễn Thị Thu Ba

Phó Trưởng phòng

0262.3.834.147

bantt@cumgar.daklak.gov.vn

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Nguyễn Xuân Diện

Trưởng phòng

0262.3.834.278

diennx@cumgar.daklak.gov.vn

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Nguyễn Văn Nhựt

Phó Trưởng phòng

0262.6.553.952

nhutnv@cumgar.daklak.gov.vn

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Nguyễn Việt Hồng

Phó Trưởng phòng

0262.6.553.952

hongnv@cumgar.daklak.gov.vn

Phòng Tư pháp

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Nguyễn Đức Hải

Trưởng phòng

0262.3.834.199

haind@cumgar.daklak.gov.vn

 

   

Tô

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Nguyễn Đình Tô

Phó trưởng Phòng Tư pháp

02623999952

tond@cumgar.daklak.gov.vn

Phòng Y tế

 

 

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo

7d52e3249fd54c8b15c4

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Nguyễn Tự Do

Trưởng phòng

0905199481

dont@cumgar.daklak.gov.vn

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Nguyễn Ngọc Bích

Phó Trưởng phòng

0262.3.834.122

bichnn@cumgar.daklak.gov.vn

 

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Võ Duy Hòa

Phó Trưởng phòng

 

hoavd@cumgar.daklak.gov.vn

50beadd5dd240e7a5735

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

H Lum Niê

Phó Trưởng phòng

0903162747

hlumnie@cumgar.daklak.gov.vn

Phòng Văn hóa và Thông tin

Tùng

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Võ Sỹ Tùng

Trưởng phòng

02623.834.166

tungvs@cumgar.daklak.gov.vn

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Y Mang

Phó Trưởng phòng

02623.834.166

ymang@cumgar.daklak.gov.vn


 

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Nguyễn Thị Tài

Phó Trưởng phòng

02623.834.166

taint@cumgar.daklak.gov.vn

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Lý

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Phan Thị Lý

Trưởng phòng

0262.3.834.153

lypt@cumgar.daklak.gov.vn

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Trần Văn Bình

Phó Trưởng phòng

0262.3.534.212

binhtv@cumgar.daklak.gov.vn

Linh

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Đinh Tấn Linh

Phó Trưởng phòng

0262.3.534.089

linhdt@cumgar.daklak.gov.vn

 

English content

Nguồn Tin:
In Gửi Email

CÁC CHUYÊN MỤC KHÁC

Thống kê hồ sơ
ipv6 ready
Chung nhan Tin Nhiem Mang