Thứ bảy, ngày 13 tháng 07 năm 2024
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Trong tháng:

Tất cả:

Bình Chọn
Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ?
Cập nhật lúc: 09/07/2024

Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định 144 của Bộ chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35 của Bộ chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Sáng ngày 09/07/2024, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc quán triệt Quy định số 144  ngày 09/05/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, và Chỉ thị số 35 ngày 14/06/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Tham dự hội nghị tại điểm cầu chính huyện Čư M'gar có đồng chí Trần Đình Nhuận – Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nay H'Nan – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Vũ Hồng Nhật – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện…

43.116

Quang cảnh Hội nghị

Các đại biểu tham dự hội nghị được xem phim tài liệu “Đạo đức cách mạng là gốc, là nền tảng của người cách mạng”. Đồng thời nghe đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt nội dung Quy định số 144 của Trung ương và các hướng dẫn thực hiện; đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương quán triệt nội dung Chỉ thị số 35 của Trung ương… Đây là những quy định của Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tiếp tục khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Trung ương về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng về đạo đức, nhất là trong bối cảnh Đảng đang đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, để Đảng ta “là đạo đức, văn minh”. Đồng thời định hướng rõ những quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu và những nội dung cơ bản chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, để các cấp ủy, tổ chức Đảng quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện ở cấp mình, bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị…

Việc tổ chức hội nghị quán triệt và hướng dẫn thực hiện những nội dung quy định của Bộ Chính trị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị. Từ đó tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai cụ thể hóa các Quy định của Đảng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Đồng thời tăng cường công tác đấu tranh, chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị… ./.

Công Phong

Nguồn Tin:
In Gửi Email

CÁC CHUYÊN MỤC KHÁC

Thống kê hồ sơ
ipv6 ready
Chung nhan Tin Nhiem Mang